Cabanyal V, de vampirs (Comunicat davant la criminalització d’espais al Cabanyal)

(abajo en castellano)

 

Des de Cabanyal Z, i davant de la incessant pluja de notícies, com la última de El Confidencial: «Okupación y cabreo vecinal: el Cabanyal no quiere convertirse en otro barrio de Gràcia», manifesten:

– El Samaruc no és un bar, és un centre social que porta prop de 15 anys al servei del barri (ha sigut centre de dones, espai de xarrades, projeccions, lloc de trobada…). No hi ha darrere de la seua activitat un ànim de lucre. Actualment s’utilitza com a punt de trobada de gent que col·labora, simpatitza i recolza Cabanyal Z, una sèrie pionera en gènere de barri, un projecte que investiga la ficció pel canvi social. Les activitats que es realitzen són respectuoses amb el veïnat i estan obertes a totes i a tots, com les estrenes i els rodatges.

– La sèrie Cabanyal Z pretén retratar per mitjà d’una ficció la resistència del barri, i ha comptat durant tot este temps amb el suport i col·laboració de molts veïns i col·lectius del barri (Salvem, La Fusteria, Associació de Veïns, Espai Veïnal, Cabanyal Horta, La Col·lectiva, Ateneu Llibertari Barraca, Brúfol, Millorem el Cabanyal, L’Escola del Cabanyal, a més del suport de persones individuals i diversos comerços).

– És una producció autogestionada, horitzontal i ha tingut sempre una finalitat molt clara, més enllà de la realització d’un projecte audiovisual d’entreteniment: denunciar el projecte urbanístic amb que l’anterior administració municipal pretenia destruir el barri. Els veïns van patir una invasió especulativa, en la sèrie resistixen la invasió zombi. I ara resistim a la gentrificació.

– En Cabanyal Z han col·laborat, durant els quasi 4 anys que es realitza, veïnes i veïns de tota condició i ideologia. No ha sigut mai un àmbit d’enfrontament, sinó tot el contrari. Ha servit de punt de trobada entorn d’una idea comuna: la defensa del barri.

– Denunciem, per tant, que la imatge que els mitjans de comunicació s’encaboten a crear -els okupes són simple i únicament una molèstia per als veïns, un obstacle per a la bona convivència- és falsa, esbiaixada i dictada directament per la policia i Plan Cabanyal-Canyamelar SA, sense contrastar amb altres veus.

– Es jutja al Samaruc per funcionar com un bar («donde los okupas se divierten»), però és una realitat esbiaixada i incompleta. No es diu que en el Samaruc es treballa desinteressadament per un projecte comú, que totes les aportacions dels col·laboradors van destinades a una pionera webserie de barri. Tampoc es diu que la gent, a més de a divertir-se, va al Samaruc perquè allí pot compaginar el gaudir d’activitats culturals amb estar recolzant un producte audiovisual de barri, que a més és un projecte comunitari realitzat des de baix.

– No entenem aquesta obstinació per convertir als “okupes polítics” en el principal problema del Cabanyal. La defensa a ultrança de la propietat privada i el facilitar que es produeixin els “lògics ajustos per apropar-se al valor real de mercat” poden ser necessitats peremptòries d’alguns veïns, no ho dubtem; però també és innegable que la majoria de la gent que viu en aquest barri té problemes més seriosos. Per exemple, el viure molt per sota del llindar de la pobresa.

– Pensem que comparar la situació del Cabanyal amb la de Gràcia respon simplement a la cerca d’un titular sensacionalista i interessat. No volem ni comentar la idiotesa de: «Durante el día apenas se dejan ver», a no ser que siga per ficcionar una nova sèrie de vampirs.

En resum, assistim atònits a la campanya que s’ha muntat per crear la imatge que espais com el Samaruc, la fusteria o altres espais col·lectius i moviments socials són un problema per al Cabanyal. Són espais oberts a veïns i veïnes que durant molts anys han col·laborat per arribar on no han pogut o no han volgut les institucions: crear teixit social i de barri des de baix.

Al Cabanyal hi ha espai per a totes i tots!

BannerWeb CZ


 

Desde Cabanyal Z, ante la incesante lluvia de noticias, como la última de El Confidencial: «Okupación y cabreo vecinal: el Cabanyal no quiere convertirse en otro barrio de Gràcia», manifestamos:

– El Samaruc no es un bar, es un centro social que lleva cerca de 15 al servicio del barrio (ha sido centro de mujeres, espacio de charlas, proyecciones, lugar de encuentro…). No hay detrás de su actividad un ánimo de lucro. Actualmente se recurre a él –todos los jueves se utiliza como punto de encuentro de gente que colabora con Cabanyal Z, simpatiza y apoya el proyecto de una serie pionera en género de barrio, un proyecto que investiga la ficción por el cambio social. La actividades que se realizan son respetuosas con el vecindario y están abiertas al disfrute de todas y todos, como los estrenos y los rodajes.

– La webserie Cabanyal Z pretende retratar mediante una ficción la resistencia del barrio, y ha contado durante todo este tiempo con el apoyo y colaboración de muchos vecinos y colectivos del barrio (Salvem, Fusteria, Asociación de Vecinos, Espai Veïnal, Cabanyal Horta, La Colectiva, Ateneu Llibertari Barraca, Brúfol, L’Escola del Cabanyal, además del apoyo de personas individuales y de diversos comercios).

– Es una producción autogestionada, horizontal y ha tenido siempre una finalidad muy clara, más allá de la realización de un proyecto audiovisual entretenido y de calidad: denunciar el proyecto urbanístico con el que la anterior administración municipal pretendía destruir el barrio. Los vecinos sufrieron una invasión especulativa, en la serie resisten la invasión zombi. Y ahora resistimos a la gentrificación.

– En Cabanyal Z han colaborado –a lo largo de los casi 4 años que se viene realizando- vecinas y vecinos de toda condición e ideología. No ha sido nunca un ámbito de enfrentamiento, sino todo lo contrario. De hecho, uno de sus principales logros, a nuestro entender, es que ha servido de punto de encuentro en torno a una idea común: la defensa del barrio.

– Denunciamos, por tanto, que la imagen que los medios de comunicación se empeñan en crear -l@s okupas son simple y únicamente una molestia para los vecinos, un obstáculo para la buena convivencia- es falsa y sesgada, dictada directamente por la policía local y la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar SA, sin contrastar con otras voces.

– Se juzga al Samaruc por funcionar como un bar (“el lugar donde los okupas se divierten”), pero es una realidad deformada e incompleta. No se dice que en el Samaruc trabaja desinteresadamente gente muy responsable por un proyecto común, que nadie se queda ni un euro, y que todas las aportaciones de los colaboradores van destinadas a una de las primeras webseries de barrio. Tampoco se dice que la gente, además de a divertirse, va al Samaruc porque allí puede compaginar el pasarlo bien disfrutando de actividades culturales con estar apoyando un producto audiovisual de barrio, que además es un proyecto comunitario realizado desde abajo.

– No entendemos ese empeño por convertir a los “okupas políticos” en el principal problema del Cabanyal. La defensa a ultranza de la propiedad privada y el facilitar que se produzcan los “lógicos ajustes para acercarse al valor real de mercado” pueden ser necesidades perentorias de algunos vecinos, no lo dudamos; pero también es innegable que la mayoría de la gente que vive en este barrio tiene problemas más serios. Por ejemplo, el vivir muy por debajo del umbral de la pobreza.

– Pensamos que la comparación del Cabanyal con los disturbios de Gràcia responde a la búsqueda de un titular sensacionalista e interesado. Ni siquiera queremos comentar la idiotez de: «Durante el día apenas se dejan ver», a no ser que sea para ficcionar una nueva serie de vampiros.

En resumen, asistimos atónitos a la campaña que se ha montado para crear la imagen de que espacios como el samaruc, la fusteria u otros espacios colectivos y movimientos sociales son un problema para el Cabanyal, porque es completamente falso. Son espacios abiertos a vecinos y vecinas que durante muchos años han colaborado para llegar donde no han podido o no han querido las instituciones: creando tejido social y de barrio desde abajo.

 

En el Cabanyal hay espacio para todxs!

 

BannerWeb CZ

http://www.levante-emv.com/valencia/2016/02/10/ayuntamiento-desalojara-okupas-necesidad-social/1377152.

http://www.levante-emv.com/valencia/2016/02/10/ayuntamiento-desalojara-okupas-necesidad-social/1377152.

http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/okupas-organizados-y-asesorados-juridicamente-en-cien-casas-del-cabanyal-oh12519106#.Ttt1elgbWORRM8T

El ayuntamiento contra los «ocupas con K» del Cabanyal

Davant el comunicat de l’Ajuntament i les notícies publicades als diferents mitjans, el nostre company cabanyalZetero Nacho Lahuerta ha fet la següent reflexió:

«Abril de 2010 en el Cabanyal, semana trágica. Era miércoles o jueves. Segundo día de derribos y de cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea. Cientos de vecin@s congregad@s para analizar lo sucedido, para compartir preocupación, estupor y, en algunos casos, partes médicos…
Esa tarde-noche, desde el estrado, el portavoz de Salvem lo dijo claramente: “nosotros no queremos cambiar el mundo”. Era una alusión directa a los “okupas” (esos que ahora el ayuntamiento tiene tanta prisa por desalojar), a los que segundos antes había animado a continuar con su lucha (“está muy bien ese ímpetu que tenéis, y hace falta”) pero a condición de que lo hicieran discretamente (“que no os relacionen con nosotros”)
No me hace falta tirar de memoria, porque esas declaraciones están en uno de los tantos audios que grabó Radio Malva ese día (una radio ilegal, recordemos, pero no porque sus integrantes tengan la costumbre de delinquir, sino porque la ley audiovisual valenciana no concibe que una radio pueda emitir sin ánimo de lucro, y por lo tanto ni siquiera pueden optar a licencia. En todo caso, sea cual sea su condición jurídica, fue el medio informativo que, durante esa semana, mejor y desde más cerca hizo lo que se espera de un medio informativo: informar).
Lo podemos oír una y mil veces, y nos resultará muy fácil encontrar conexiones con la noticia que hoy ha aparecido en los periódicos: 26 desalojos inminentes en el Cabanyal. Todos ellos en propiedades municipales y de “okupas” que, según nos dicen, no están en riesgo de exclusión social, que al parecer podrían vivir perfectamente en una suite del Hotel Las Arenas, pero que prefieren hacerle la vida imposible al resto de vecinos con sus fiestas y su maldad antisistémica. «Okupas políticos», para entendernos.
Es falso. Yo no soy okupa, pero llevo aquí más de diez años y conozco a muchas de las personas que habitan esos inmuebles (que ahora están en mucho mejor estado del que tenían cuando los ocuparon, por cierto). Digo que las conozco, no que soy amigo, porque no las he tratado tanto. También estoy metido en muchas historias de por aquí y solemos coincidir habitualmente, colaboramos y hay un respeto mutuo. Yo a esa gente, a la que conozco, no la relaciono con fiesta y desfase; para mí lo destacable de esas personas es que han trabajado como el que más por mantener vivo el barrio cuando mucha gente ya lo daba por muerto. Hablo de más de diez años de curro, de un Mayhem que era un ejemplo de gestión y que ayudó a muchos movimientos sociales a autogestionarse. Radio Malva hacía allí sus famosos “Kabarets”, y la asamblea del Mayhem jamás nos pidió nada a cambio (bueno, sí, que cumpliéramos con la hora de cierre, pero eso ya es otra historia… interminable, por cierto).
Hablo de personas que se pusieron delante de las casas, de las excavadoras, que se subieron a los tejados, que lo dieron todo y se la jugaron más que nadie para evitar el disparate que pretendía el anterior gobierno municipal. No un día, ni dos; durante 10 años.
Nadie niega el papel fundamental, primordial, que jugó en todo este tiempo de resistencia Salvem, pero el que lo ha vivido desde dentro sabe muy bien que el de los “okupas” también ha sido importante, y que lo sigue siendo, no sólo porque han adecentado casas que de otro modo estarían en ruinas, sino porque además han contribuido a crear el rico tejido social y asociativo que ahora tenemos, y por el que nuestro barrio es reconocido (y admirado) más allá de Serrería. Vamos, que no han sido un agente degradador, sino todo lo contrario.
La variedad cultural y la riqueza creativa que ha distinguido la lucha contra el poder omnímodo de un capo mafioso de la talla de Rita Barberá; eso, junto a su valor histórico, urbanístico y arquitectónico, y el entorno privilegiado, es lo que hace singular este barrio, lo que lo convierte en objeto de documentales, en escenario de películas… Y de esa riqueza inmaterial, ell@s son sin duda una parte importante.
Su delito es que ell@s sí quieren cambiar el mundo. Durante mucho tiempo vinieron bien, porque ayudaron a mantener en pie el barrio, pero, ahora que ya no existe la amenaza de la prolongación, su ejemplo es intolerable; no vaya a ser que a los demás nos dé por pensar que eso de estar 40 años teniendo que destinar la mitad de lo que ganas –si es que ganas algo- a pagarte un techo, no es tan buena idea después de todo.
Además, qué leches, que en las casas donde viven, si se les pega una pasadita así bien cool, se pueden hacer unos apartamentitos fenomenales para turistas adinerados (con piscina privada, para que hagan balconing tranquilamente) …
¿Es ese el barrio que queremos? Seguramente much@s sí. Pero, much@s de l@s que hemos luchado durante todo este tiempo contra la prolongación no lo hacíamos para que el Cabanyal se convirtiera en eso, sino para evitarlo. Y si alguien piensa que no vamos a seguir luchando, es que no ha entendido absolutamente nada en todo este tiempo».

Nacho Lahuerta, escriptor i cabanyalZetero de pro.

IMAGEN_1_042410
Reunió de Joan Ribó, Sandra Gómez, Jordi Peris i Glòria Tello amb representants de la Plataforma Salvem, AAVV Cabanyal-Canyamelar, ACIPMAR i el Mercat.

 

Compartim també la reflexió del músic Miquel Girones al respecte:

 

«Qui estableix els paràmetres de necessitat social? Quin és el barem?
Les cases buides no es deuen ocupar? Es preferible que caiguen?
És legitim acumular propietats mentre altra gent no pot accedir a una vivenda?

Molt de fàstic el titular i la notícia, realment espere que la sang no arribe al riu per que….

Per altra banda, recordar-li al nostre ajuntament que qui ha estat lluitant al Cabanyal durant estos anys mereix un respecte.
Entenc que un propietari que vol retornar a la seua vivenda ara que pot reformar ho pot fer, però també entenc que l’ajuntament té moltíssimes cases buides, en propietat que estarien a terra si no fora per la gent que les habita.

Em sembla que la regidora Sandra Gomez confon les prioritats».

Miquel Girones, músic.

12-F ESTRENO CABANYAL Z 1×09

Sin duda los momentos cumbre de Cabanyal Z son los estrenos, cada vez en un Solar diferente en el Cabanyal (desde luego hay donde elegir). Es una forma de reivindicar el uso del espacio público convirtiendo las huellas de la destrucción del anterior Ayuntamiento del barrio en improvisados cines al aire libre.

¡¡Y llega el penúltimo episodio de Cabanyal Z!! Este 12 de Febrero a las 20h en el Solar de El Clot (Zona Cabanyal Horta). Nos veremos en la antigua calle Maestrazgo esquina con la antigua Calle Granero, durante décadas escondida bajo los escombros y ahora recuperada en las Jornadas de trabajo de los Miércoles y Jueves de Cabanyal Horta.

12605463_570977856392230_707493686619489748_o

Como manda la tradición, el acto se abrirá con un concierto a las 20h, esta vez A CARGO de PERRALOBO

https://perralobo.bandcamp.com/track/ardan-humanos

Luego daremos paso al estreno del episodio 1×09 «La Famíla»

CZcartell9

Habrá cena a precios populares a cargo de La Jamona Vegana y «germanor zombi» en la sede de Cabanyal Horta.

Más tarde nos encontraremos en El Samaruc.

¡¡No te pierdas este evento!! Quedan pocas oportunidades para vivir un auténtico estreno de Cabanyal Z!!

Evento: https://www.facebook.com/events/200187453669487/

————————————————–

Sens dubte els moments més importants de Cabanyal Z són les estrenes, cada vegada en un Solar diferent en el Cabanyal (tenim molts on triar) . És una forma de reivindicar l’ús de l’espai públic convertint les empremtes de la destrucció de l’anterior Ajuntament en improvisats cines a l’aire lliure.  Arriba el penúltim episodi de Cabanyal Z!! Este 12 de Febrer a les 20h en el Solar d’El Clot (Zona Cabanyal Horta) . Ens veurem en l’antic carrer MaestraZgo cantó amb l’antic Carrer Granero, durant dècades amagat davall el fem i ara recuperada en les Jornades de treball dels Dimecres i Dijous de Cabanyal Horta.

12605463_570977856392230_707493686619489748_o

Com marca la tradició, l’acte s’obrirà amb un concert a les 20h, esta vegada a càrrec de PERRALOBO

https://perralobo.bandcamp.com/track/ardan-humanos

Després donarem pas a l’estrena de l’episodi  1×09 «La Famíla»

CZcartell9b2

 

Hi haurà sopar a preus populars cuinat per La Jamona Vegana i «germanor zombi» en la seu de Cabanyal Horta.

Més tard ans trobarem en el El Samaruc.

Queden poques oportunitats per viure ua autèntica estrena de Cabanyal Z!!

Event: https://www.facebook.com/events/200187453669487/

CZcartell9b

 

Quan s’estrena el pròxim episodi de Cabanyal Z? (Cabanyal Z a judici 2F)

(abajo en castellano)

Quan s’estrena el pròxim episodi de Cabanyal Z? em pregunta últimament mooolta gent, i es que portem massa temps sense estrenar un nou episodi (ja sols queden dos!). Per això és hora d’explicar les dificultats de fer una sèrie autogestionada d’estes característiques i en el moment actual.

Recordem que Cabanyal Z és una sèrie de barri, autogestionada que va nàixer de la motivació de gent de diversos col·lectius del barri durant l’època de lluita contra el pla d’ampliació de l’avinguda Blasco Ibáñez.

Clau va ser el suport de la gent que gestionava el Centre Social Samaruc, que ens va cedir l’espai com a punt de reunió de l’equip. És el lloc on pot venir gent que vullga col·laborar amb la sèrie fent de zombi, de tècnics, deixar material, fer alguna aportació econòmica…

El Samaruc ha patit ultimament  la pressió policial i actualment està tancat. Era el principal suport per a la realització de la sèrie de barri Cabanyal Z, que actualment es troba amb una mínima capacitat de producció.

En el marc de les accions repressives que s’estan duent a terme ara en el Cabanyal, han decidit portar a judici al director de la sèrie (un servidor com a cap de turc) per un presumpte delicte de defraudació del fluid elèctric en este centre social. El judici es realitzarà el dia 2 de Febrer de 2016 a la Ciutat de la Justícia de València.

I es que les institucions actualment, lluny de les accions socials que parlaven en un principi, només estan realitzant accions de repressió en el Cabanyal (enfocades sobre tot a les classes més vulnerables, minories ètniques i okupació):

– Accions contra la gent que es dedica a arreplegar ferralla (molta de la qual és població romaní): http://radiomalva.org/2015/12/17/20014/

– Llevar bancs per a evitar la vida social en els carrers: https://www.youtube.com/watch?v=GJMv3oSrFlU

EspaiBancs
Acció simbòlica d’Espai Veïnal reivindicant l’ús de l’Espai Públic

– Prioritzar accions contra els Centres Socials: http://www.levante-emv.com/valencia/2015/12/17/gomez-pide-prioridad-fiscalia-okupas/1355674.html

– Talls de llum (amb l’arribada de l’hivern i en el marc d’un país amb una severa pobresa energètica) per part de l’empresa privada Iberdrola escortada i ajudada pels cossos de seguretat de “l’Estat” de la Policia Local.

 

Moltes plataformes i institucions al barri es centren en queixes contra els col·lectius en pobresa i l’exclusió social, a part de les típiques queixes de tots els barris sobre caques de gos i sorolls en els carrers (que es preparen al que se’ns ve, perquè els sorolls també arribaran de les festes Erasmus i l’oci nocturn sense control quan ens arrase la gentrificació), però deixem via lliure als inversors que compren habitatges i baixos el barri a una velocitat de vertigen per a llogar a uns preus inaccesibles per a molts veins i veïnes actuals.

Com va publicar fa poc el nostre company Nacho Lahuerta:

“La mano invisible del mercado, mientras nosotr@s debatimos cómo emplear un dinero que quizás no exista, lleva ya meses imponiendo su lógica en nuestras calles. Compra locales en traspaso sin regatear y al día siguiente los pone en alquiler a precios desorbitados, compra casas por más dinero del que piden dueños en principio dispuestos a negociar el precio -es decir, a bajarlo-… En fin, compra todo lo que se puede comprar con la confianza del que sabe que lo venderá aún más caro, y nosotros mientras a verlas venir, a filosofar sobre refuerzos policiales y caquitas de perro, a jugar al monopoly con el futuro de niños descalzos, a discutir qué hacemos con espacios que de momento ni son dignos de ese nombre”.

Un altre gran suport de la sèrie, la mítica associació cultural l’Escola del Cabanyal (també una gran col·laboradora de la sèrie) tancarà al setembre per la pujada del lloguer i l’arribada, suposadament, d’un inversor francés que vol fer un hostel. Esta història, lamentablement, es repetirà en molts llocs del barri.

Molt s’ha parlat de rehabilitació social, però per ara només es prepara el terreny per a la revaloració econòmica, en favor dels nous agents inversors que se’ns venen damunt com un tsunami social.

De tota manera, la producció continuarà lenta però sense descans. La sèrie va nàixer amb vocació de lluita, demostrant que es podia fer ficció a València lluny de la censura i el saqueig  de RTVV per part del Govern del PP amb l’autogestió. Ara que les forces estan justes, en la recta final del projecte, no deixarem tampoc que ens tanquen la boca!!

Joan Alamar (director de Cabanyal Z)

and Coming soon… CABANYAL Z EPISODI 1×09

http://www.cabanyalz.com

10697396_747979725333733_2270598869127216079_o
Rodatge Episodi 1×09 Cabanyal Z

————————————————————-

Cabanyal Z a juicio (malos tiempos para la autogestión)

Cuando se estrena el próximo episodio de Cabanyal Z? me pregunta mucha gente, es que ya llevamos mucho tiempo sin estrenar un nuevo episodio (ya sólo quedan dos!). Por eso es hora de explicar la dificultad hacer una serie autogestionada de estas características y en el momento actual.

Recordamos que Cabanyal Z es una serie autogestionada que nació de la motivación de gente de varios colectivos del barrio durante la época de lucha contra el plan de ampliación de la avenida Blasco Ibáñez.

Clave fue el apoyo de la gente que gestionaba el Centro Social Samaruc, que nos cedió el espacio como punto de reunión del equipo. Es el lugar donde puede venir gente que quiera colaborar con el proyecto, haciendo de zombi, de técnicos, dejar material, hacer alguna aportación económica…

En el marco de las actuales acciones represivas que se están llevando a cabo en el barrio, han decidido llevar a juicio al director de la serie (un servidor como cabeza de turco) por un presunto delito de defraudación del fluido eléctrico en este centro social. El juicio se realizará el día 2 de Febrero de 2016 en la Ciutat de la Justicia de Valencia.

El Samaruc ha sufrido últimamente una gran presión policial y actualmente está cerrado. Era el principal apoyo para la realización del proyecto Cabanyal Z, que se encuentra con una mínima capacidad de producción.

Actualmente, las instituciones sólo están realizando acciones de represión en el Cabanyal (enfocadas sobre todo a las clases más vulnerables, minorías étnicas y okupación):

EspaiBancs
  • Cortes de luz (con la llegada del invierno y en el marco de un país con una severa pobreza energética) por parte de la empresa privada Iberdrola escoltada y ayudada por los cuerpos de seguridad del “Estado” de la Policia Local.

 

Muchas plataformas e instituciones en el barrio se centran en quejas contra los colectivos en situación de pobreza y exclusión social, aparte de las típicas quejas de todos los barrios sobre cacas de perro y ruidos en las calles (que se preparan al que se nos viene, porque los ruidos también llegarán de las fiestas Erasmus y el ocio nocturno sin control cuando nos arrase la gentrificación), pero dejamos vía libre a los inversores que compran viviendas y bajos del barrio a una velocidad de vértigo para alquilar a unos precios inaccesibles para muchos vecinos y vecinas actuales.

Cómo publicó hace poco nuestro compañero Nacho Lahuerta:

“La mano invisible del mercado, mientras nosotr@s debatimos cómo emplear un dinero que quizás no exista, lleva ya meses imponiendo su lógica en nuestras calles. Compra locales en traspaso sin regatear y al día siguiente los pone en alquiler a precios desorbitados, compra casas por más dinero del que piden dueños en principio dispuestos a negociar el precio -es decir, a bajarlo-… En fin, compra todo lo que se puede comprar con la confianza del que sabe que lo venderá aún más caro, y nosotros mientras a verlas venir, a filosofar sobre refuerzos policiales y caquitas de perro, a jugar al monopoly con el futuro de niños descalzos, a discutir qué hacemos con espacios que de momento ni son dignos de ese nombre”.

Otro gran apoyo de la serie, la mítica asociación cultural l’Escola del Cabanyal (también una gran colaboradora de la serie) cerrará en septiembre por la subida del alquiler y la llegada, supuestamente, de un inversor francés que quiere hacer un hostel. Esta historia, lamentablemente, se repetirá en muchos lugares del barrio.

Mucho se ha hablado de rehabilitación social, pero por ahora sólo se prepara el terreno para la revalorización económica, en favor de los nuevos agentes inversores que se nos vienen encima como un tsunami social.

De todas maneras, la producción continuará lenta pero sin descanso. La serie nació con vocación de lucha, demostrando que en Valencia se podía hacer ficción de cierta calidad mediante autogestión, con libertad y lejos de la censura y el saqueo de RTVV por parte del Gobierno del PP. Ahora que las fuerzas están justas, pero en la recta final del proyecto… ¡¡tampoco dejaremos que nos cierran la boca!!

Joan Alamar (director de Cabanyal Z)

and Coming soon… CABANYAL Z EPISODI 1×09
http://www.cabanyalz.com
10697396_747979725333733_2270598869127216079_o

 

Comunicat ESPAI VEÏNAL Cabanyal (valencià/castellà) per un procés de participació autoorganitzat.

Escrit per ESPAI VEÏNAL DEL CABANYAL per un procés de participació autoorganitzat

Per un procés de participació autoorganitzat al Cabanyal

Estem presenciant com el nou panorama polític valencià ha suposat que, després de la paralització tan desitjada del projecte de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, el barri del Cabanyal es veja afectat directament per la gentrificació. Una gran part de la població que resideix en el barri podria veure’s en la situació d’haver de marxar pel seu baix poder adquisitiu o la seua condició de marginals. Aquest procés afectarà també al preu de l’habitatge, per la qual cosa molts altres podrien veure’s afectats igualment per la pujada dels preus de lloguer i d’altres recursos comercials. Una elitització urbana que no té en compte a les persones més enllà del seu capital particular.

La gentrificació és un procés socioeconòmic derivat del urbanisme capitalista que està produint-se en molts barris i ciutats. Es tracta de la substitució d’una població amb recursos baixos o limitats per una altra de classe alta o adinerada. Sol donar-se en zones urbanes degradades o abandonades per l’administració, les quals són vistes com a llocs amb un potencial per al desenvolupament de negocis, principalment immobiliaris i d’altres tipus. En la nostra ciutat, en barris com El Carme o Russafa, estem veient com en els darrers anys les classes populars i immigrants estan sent substituïdes per un tipus de població dedicada al negoci de l’oci i el turisme.

Les mesures adoptades pel nou equip de l’ajuntament en relació amb el barri semblen apuntar en aquest sentit. Ha arribat poca informació als veïns/es del carrer, a una gran part d’ells se’ls ha exclòs i invisibilitat rere els nous plans d’urbanisme social que es preparen, mentre es parla sense parar de participació ciutadana. L’augment de la presència policial, pràctiques de registres i identificacions a qualsevol persona que passege per la “zona zero” amb l’excusa del tràfic de drogues i la persecució a les anomenades xatarreries; són exemples de mesures de pressió que afecten directament a la població més vulnerable. L’assumpte de les xatarreries és especialment significatiu. En primer lloc, caldria dir que una xatarreria és un lloc on es comercia amb ferralla, cosa que no existeix en el Cabanyal. Part de la població pobra es dedica a emmagatzemar ferralla per a després vendre-la, sent aquest un dels seus principals recursos econòmics. El qualificar aquests magatzems com a negocis i perseguir-los suposa acabar amb la seua forma de guanyar-se la vida, i per tant, forçar-los a buscar un altre lloc en el qual poder dedicar-se a aquesta activitat. Es criminalitza així la pobresa i s’utilitza a la policia com a executor administratiu del Pla d’Emergència dictat des de l’Ajuntament.

Aquesta situació ha impulsat a diversos col·lectius del barri a treballar conjuntament per a reivindicar i desenvolupar un procés de participació obert en el qual capien sensibilitats i punts de vista que no s’estan considerant suficientment fins al moment. La idea no és simplement fer propostes sobre els aspectes socials que no estan sent considerats des de l’ajuntament, sinó treballar en el seu desenvolupament al marge de que siguen després ateses o no pel nou govern de la ciutat.

Davant el procés de gentrificació, entenem com a mesures urgents a dur a terme, la resistència a la deportació de la població amb major risc de ser exclosa, cercant que conserven un habitatge digne i el seu context social, així com alternatives per a mantenir el seu mitjà de subsistència sense que cause problemes de convivència amb altres veïns/es, com podria ser la creació d’una cooperativa per a l’emmagatzematge de ferralla. En un segon pla entenem com a necessari que es respecten els diversos espais autogestionats que existeixen en el barri i que desenvolupen una considerable funció social, així com el treball que realitzen diversos col·lectius i associacions en temes d’autogestió, educació i drets socials.

L’obertura d’aquest procés de participació pretén arreplegar necessitats i propostes amb les quals construir un model de convivència per al barri en el qual siguen els propis veïns/es els qui decideixin sobre el futur que volen per al Cabanyal. L’Espai Veïnal del Cabanyal es constitueix com a un lloc de confluència de propostes per al barri. Així, us convidem a participar en la pròxima assemblea que tindrà lloc el 8 de setembre a les 20:00h al solar del Clot (bloc Jarabo).

Espai Veïnal del Cabanyal per un procés de participació autoorganitzat, Juliol del 2015.

Contacte: espaiveinalcabanyal@riseup.net

—————————————————————————-

Por un proceso de participación autoorganizado en el Cabanyal
Estamos presenciando como el nuevo panorama político valenciano ha supuesto que, tras la paralización tan deseada del proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el barrio del Cabanyal se vea afectado directamente por la gentrificación. Una gran parte de la población que reside en el barrio podría verse obligada a marchar por su bajo poder adquisitivo o su condición “marginal”. Este proceso afectará también al precio de la vivienda, por lo que muchos otros podrían verse afectados igualmente por la subida de los precios del alquiler y de otros recursos comerciales. Una elitización urbana que no tiene en cuenta a las personas más allá de su patrimonio.

La gentrificación es un proceso socioeconómico derivado del urbanismo capitalista que está produciéndose en muchos barrios y ciudades. Se trata de la sustitución de una población con recursos bajos o limitados por otra de clase alta o adinerada. Suele darse en zonas urbanas degradadas o abandonadas por la administración, las cuales son vistas como lugares con un potencial para el desarrollo de negocios, principalmente inmobiliarios y de otro tipo. En nuestra ciudad, en barrios como El Carmen o Ruzafa, estamos viendo como en los últimos años las clases populares e inmigrantes están siendo desplazadas por un tipo de población dedicada al negocio del ocio y el turismo.

Las medidas adoptadas por el nuevo equipo del ayuntamiento en relación con el barrio parecen apuntar en este sentido. Ha llegado poca información a los vecinos/as de la calle, a una gran parte de ellos se les ha excluido e invisibilizado tras los nuevos planes de urbanismo social que se preparan, mientras se habla sin cesar de participación ciudadana.

El aumento de la presencia policial, prácticas de registros e identificaciones a cualquier persona que pasee por la «zona cero» con la excusa del tráfico de drogas y la persecución a las llamadas chatarrerías; son ejemplos de medidas de presión que afectan directamente a la población más vulnerable. El asunto de las chatarrerías es especialmente significativo. En primer lugar, habría que decir que una chatarrería es un lugar donde se comercia con chatarra, lo que no existe en el Cabanyal. Parte de la población pobre se dedica a almacenar chatarra para luego venderla, siendo este uno de sus principales recursos económicos. Calificar estos almacenes como negocios y perseguirlos supone acabar con su forma de ganarse la vida, y por tanto, forzarlos a buscar otro lugar en el que poder dedicarse a esta actividad. Se criminaliza así la pobreza y se utiliza a la policía como ejecutor administrativo del Plan de Emergencia dictado desde el Ayuntamiento.

Esta situación ha impulsado a diversos colectivos del barrio a trabajar conjuntamente para reivindicar y desarrollar un proceso de participación abierto en el que tengan cabida sensibilidades y puntos de vista que no se han sido considerados suficientemente hasta el momento. La idea no es simplemente hacer propuestas sobre los aspectos sociales que no están siendo considerados desde el ayuntamiento, sino trabajar en su desarrollo al margen de que sean después atendidas o no por el nuevo Gobierno de la ciudad.

Frente a este proceso de gentrificación, entendemos como medidas urgentes a llevar a cabo, la resistencia a la deportación de la pobl­ación con mayor riesgo de ser excluida, aspirando a que conserven una vivienda digna y su contexto social, así como alternativas para mantener su medio de subsistencia sin que cause problemas de convivencia con otros vecinos/as, como podría ser la creación de una cooperativa para el almacenamiento de chatarra.

En un segundo plano, entendemos como necesario que se respeten los diversos espacios autogestionados que existen en el barrio y que desarrollan una considerable función social, así como el trabajo que realizan diversos colectivos y asociaciones en temas de autogestión, educación y derechos sociales .

La apertura de este proceso de participación pretende identificar necesidades y recoger propuestas con las que construir un modelo de convivencia para el barrio en el que sean los propios vecinos/as los que decidan sobre el futuro que quieren para el Cabanyal. El Espacio Vecinal del Cabanyal se constituye como un lugar de confluencia de propuestas para el barrio. Así, os invitamos a participar en la próxima asamblea que tendrá lugar el 8 de septiembre a las 20: 00h en el solar del Clot (bloque Jarabo).

 

Espacio Vecinal del Cabanyal por un proceso de participación autoorganizado.

Julio del 2015. Contacto: espaiveinalcabanyal@riseup.net

814427174_13020

oZeanogràfic

Ruta por el Duero de Cabanyal Z: Barrio de Pajarillos (Valladolid), Gamonal (Burgos), Pan y Guindas (Palencia)

Del Jueves 9 al Domingo 12 de Abril, parte del equipo de Cabanyal Z marcha hacia Castilla y León a visitar varios barrios y colectivos de la zona, en lo que denominamos la RUTA POR EL DUERO de Cabanyal Z con proyecciones y charlas sobre el proyecto. RutaZ

Jueves 9 de Abril:  B.S. ANTORCHAS – BARRIO DE LOS PAJARILLOS – VALLADOLID: Antes de empezar la proyección, un compañero nos da una vuelta por el barrio y nos va contando su situación. Parece que la historia nos suena un poco, de hecho no vamos a contar nada nuevo para la gente del Cabanyal: El realojo de los traficantes de un barrio marginal llamado La Esperanza hacia Pajarillos Bajos se ha utilizado para degradar la zona y poder ejecutar un plan urbanístico (el proyecto actualmente está retrasado por «problemas de financiación derribado de la crisis a la que estamos inmersos» según el Ayuntamiento y las constructoras que forman la UTE-Asgeco). La supuesta solución al conflicto de la droga que propone el ayuntamiento y los cuerpos de seguridad son desalojos, derribos, represión al vecindario… Un ejemplo de la utilización de la droga con fines urbanísticos se resume perfectamente en un Panfleto repartido por un grupo de jóvenes «con conciencia de clase» en una de las movilizaciones previas a la primera gran concentración:

NuevoDocumento 10_1
Panfleto repartido en el barrio de Pajarillos antes de la primera concentración junto al lugar donde se trafica.

En fin, son tantas coincidencias con el Cabanyal que allí nos sentimos como en casa, y no sólo por el afecto de los compañeros del B.S. Antorchas. ¡Una auténtica resistencia en Valladolid!

SAMSUNG
Fachada en el Barrio de Pajarillos con cartel: «NUESTRA CASA NO SE TIRA. NO ME VOY A IR DE ELLA»

Viernes 10 de Abril:  C.S.R. GAMONAL – BARRIO DE GAMONAL – BURGOS: ¡Es día de coger fuerzas! Hoy toca ir a un barrio que, hace poco más de un año, demostró a todo el Estado que la victoria desde la unión y solidaridad entre vecinos y vecinas es posible. El célebre triunfo vecinal frente a Méndez Pozo (primer constructor condenado por corrupción política en el Estado español en 1994) y su proyecto de bulevar y parking aún se nota en un ambiente. Es un barrio de vecinos y vecinas con orgullo, que pueden ir con la cabeza bien alta y eso nos llena de buena energía y optimismo. Además, el pase de Cabanyal Z se realiza en un lugar privilegiado: ¡un antiguo cine! El C.S.R. Gamonal es una antigua aula de cultura de la Fundación Caja de Burgos (una caja con intereses especulativos en el barrio), 14 años abandonada y ahora recuperada como Centro Social Autogestionado para «encontrarse la gente del barrio, compartir experiencias, aprender unas personas de otras, crear cultura crítica y luchar contra todo aquello que nos oprime». En definitiva, recuperar un espacio olvidado para el barrio y su gente.

Parte del equipo de Cabanyal Z imaginando Gamonal Z
Parte del equipo de Cabanyal Z imaginando Gamonal Z

Después de conocer a las personas de Gamonal, nos queda claro que es otro lugar perfecto para ir a sobrevivir en caso de Apocalipsis Zombi. (Gamonal Z coming soon…)

Sábado 11 de Abril:  C.S.A. DOBLE O NADA – PAN Y GUINDAS – PALENCIA: Hoy toca pase de la serie en un espacio que vive un momento complicado: la actual tendencia en el Estado Español a la criminalización de los movimientos sociales llega a Palencia en forma de Operación Piñata, que se ha saldado con registros, robo de discos duros, libros, dinero y propaganda que denuncia la actual situación de crisis y represión. Pero, sobre todo, con un compañero en prisión entre las 30 personas acusadas (entre Palencia, Madrid, Granada y Barcelona) de pertenencia a «organización criminal con fines terroristas». Entre las acusaciones está la de pertenecer a los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados), para la policía es un grupo peligroso, tal vez por realizar charlas y debates, o tal vez por publicar un libro y demás material escrito de carácter anarquista. Un auténtico peligro para las conciencias.

Ni bombas ni terrorismo, todo es un montaje. Aquí vemos parte del material incautado por la policía: una caricatura que protesta contra la creación del archivo-museo de la policía en la antigua cárcel. Lo que más escuece es la visibilización y la protesta ante las estafas de los gobernantes y sus «amiguismos».

El pase de la serie sirvió para amenizar un poco antes de salir a la calle e intentar visibilizar ante el pueblo palentino el burdo montaje contra un vecino con ideales.

Al final de la proyección, y antes de ir a la concentración de Javier, el compañero detenido, dedicamos esta Albà al CSA Doble o Nada, y es que el folclore nos tira mucho:

En la concentración se demostró que Javier no está solo. Y así se verá el día 18 de Abril en Burgos, donde se ha convocado una «manifestación en apoyo a lxs represaliadxs por luchar»:

El Domingo toca volver de nuevo a nuestro barrio, El Cabanyal, donde tenemos también muchas cosas que hacer, entre ellas resistir ante una Invasión Zombi…

Cabanyal Z 1×07 «Perduts»

¿Dónde se encuentra secuestrada Mona? ¿Qué será del ya muy enajenado Germán? ¿Chimo Bayo existió o estuvo en la mente del Chusma? ¿Cómo se siente Roberto Castro en su nueva vida de Resistente infiltrado?
Ya ha pasado tiempo desde el Apocalipsis, y todavía muchos andan perdidos… ¿sabrías encontrar el Cabanyal?
http://www.cabanyalz.com

Con temas de EGM y MOX

Cabanyal Z en TEATRO

HIJOS DEL KAOS Y LA NIEBLA es una historia en el Universo «Cabanyal Z»

DIAFEBUS DE ESTIGIA (líder de la secta de los HIJOS DEL KAOS Y LA NIEBLA) tiene presa a MONA (miembro de la Resistencia del Cabanyal). Su intención es sacrificarla para beber su sangre. Esta práctica otorga a los miembros de la congregación el poder necesario para sobrevivir al Apocalipsis Zombi que sufre el planeta.
MONA intenta que DIAFEBUS le deje formar parte de la congregación, pero para ello tiene que superar una prueba: beber sangre humana y demostrar que obtiene con ello un poder especial que la haga merecedora de ser una Hija del Kaos y la Niebla.

Funciones de 15 minutos en menos de 15 metros cuadrados con menos de 15 personas de aforo.

Jueves, Viernes y Sábados a partir de las 23h
Del 30 de Octubre al 22 de Noviembre
3’5€

Intérpretes: Arlette Biot y Diafebus de Estigia
Texto y Dirección: Joan Alamar

Espacio escénico: Pep Ferrandis

Creación Zombi: Abissal FX

Diseño logos: Jorgito Abuin

Producción: Xusa Moya

Música: Carre Moreno

Produce: Sistema del Solar, Cabanyal Z

Gracias a l’Escola del Cabanyal

Cabanyal Z 1×06 «Dimonis»

https://www.youtube.com/watch?v=tGrgkXv1T2Y

La Resistencia está de luto ante tanta muerte y Germán se siente culpable por haber abandonado la vigilancia de los niños en aquella obra de marionetas. La culpa fue de una partida de antídoto con más psicotrópicos de lo normal, que le hizo perder la cabeza. Pero pese a que la Doctora Fuster ha retirado esa partida, Germán se plantea otras formas de combatir a sus propios demonios: la Fe.

 

Con temas de CHIMO BAYO, OCTÀMBULI, ABRACANALLA, ORQUESTRA VITELXÚS, THE MAHANDELINS.

Okuparem la mani del 6 d’abril

Para que en la “participación” y la “ciudadanía” se incluya también a los okupas o los inquilinos de rentas más bajas de toda etnia, pero también los que creen en un turismo responsable que no expulse a las clases más humildes no propietarias: que no gentrifique o aburguese el barrio.Para que se defienda también su derecho al disfrute de su patrimonio cultural y mediambiental, no sólo el de los que tienen intereses lucrativos en el Cabanyal. Apelamos a la sensibilidad moral de los propietarios (de casas y negocios) y a su solidaridad vecinal más allá de la falla, la cofradía, la comunidad de propietarios o la asociación empresarial. Si no, estaremos volviendo a una sociedad en que “ciudadano” será sólo el que alcance un cierto nivel de renta.

Por Helena P. Grau

Antonio Gramsci siempre me cayó bien. Creó que incluso a nuestro Germán le caería bien, ahora que su mundo, como el de Antonio, se desmorona… A mí me cae bien porque además de luchar contra el fascismo e ir a la cárcel por ello, se fijó en los escritos políticos e históricos de Marx más que en El Capital.

antonio_gramsci_by_ludilozezanje-d5eqwsv
Antonio por ludilozezanje ludilozezanje.deviantart.com/art/Antonio-Gramsci-327101071

A principios de la década de los treinta, estando preso, el periodista y dirigente del Partido Comunista Italiano puso palabras a algunas de esas cosas que ahora nos parecen tan frescas en sus Cuadernos de la Cárcel. La hegemonía, por ejemplo. Una forma de liderazgo social que ejercen las clases dominantes en un momento y lugar, pero no por medio de la coerción –ésta es más bien un último recurso, cuando hay una “crisis de autoridad”-: es ideológica, moral y cultural, y en ella participan también los subordinados. ¿Que quienes son los dominantes y quiénes los subordinados? Los que más y los que menos acceso tienen a los recursos para sobrevivir. Vaya, los propietarios y los no propietarios (o los menos propietarios). La hegemonía la ejercen los primeros en la sociedad civil: en los espacios de la familia, la escuela, el sindicato, la asociación de voluntarios o el partido político en la oposición. Con sus actos construyen el consenso: la serie de valores que acaban considerándose como “normales”, “de todos” en una sociedad en un momento dado. Frente a ellos, los amos de la coerción son el gobierno, el poder judicial y las fuerzas represivas del Estado.

En esa sociedad civil está la Plataforma Salvem el Cabanyal, que convoca la manifestación del 6 de abril. Tanto en el lema como el texto de la convocatoria, que tenéis aquí, llaman a los ciudadanos y a la participación a proteger al barrio de la degradación ahora que el gobierno del PP ya ha dicho a la Generalitat y al Ayuntamiento que tiene que diseñar un nuevo plan urbanístico que no expolie el patrimonio cultural con la prolongación de una avenida hasta el mar. Imagen

Como Cabanyal Z la forman ciudadanos y participantes, los miembros que quieran irán a título personal a la manifestación. Pero lo harán con bandera propia para recordar que ellos son también ciudadanos y que su visión de las cosas también tiene que incluirse en un proceso participativo. Superado de momento el debate sobre la prolongación, queremos también participar en el frente conceptual que apenas empieza a abrirse: el de la lucha contra la degradación. Sobre todo, para llamar la atención sobre -y protestar por- el significado hegemónico que sobre esta palabra sólo una parte de la sociedad civil del Cabanyal parece querer imponer al resto.

Alcaldesa, para cuándo un Cabanyal… ¿gentrificado?

Vicent Gallart, de la plataforma Salvem, publicó el mes pasado en Levante el artículo Alcaldesa, ¿para cuándo el Cabanyal?. Después de contar muy bien la trayectoria fracasada del proyecto megalómano de Rita Barberá y los intereses económicos que la respaldaban y de recordar el desprecio a las movilizaciones vecinales que ha abanderado Salvem desde finales de los noventa, encabeza el párrafo que enumera ejemplos de degradación con la ocupación ilegal, a la que asocia a la insalubridad, y la sitúa como un problema al mismo nivel que la tasa de crímenes. Pero el sentimiento de inseguridad muchas veces llega del desconocimiento del otro. ¿Con cuántos okupas habló la periodista Lola Soriano en este otro reciente artículo de la prensa generalista, la que lee la mayoría de los lectores de prensa de dentro y fuera del Cabanyal?. Sería deseable el acercamiento a cada caso y al menos el respeto a una opción de vida que es a la vez una forma de denuncia del reparto injusto de la riqueza y una alternativa a ésta. Lejos estamos todavía del reconocimiento y ayuda mutuos entre una buena parte de habitantes okupas y no okupas de otro Poble Nou marítim, el de Barcelona.

ImagenA propósito de la criminalidad, en el mismo artículo Gallart asegura que “la tasa de criminalidad desciende menos que en el resto de la ciudad”. Curiosa la forma que ha elegido para la expresión, cuando el caso es que, según él mismo, el crimen desciende, y según le oí decir en persona al vicerrector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, la tasa del barrio está por debajo de la media de la ciudad. Fue el 15 de octubre pasado en la jornada de debate y presentación del informe de la Comisión del Cabanyal de la UV que celebró Proyecto Matraz ante, por cierto, bastantes miembros de la Plataforma Salvem y del PSPV.

Mundo bífido

Además, el discurso del artículo del dirigente de Salvem enfatiza los opuestos binarios, un Cabanyal en blanco y negro. Frente a la okupación, sitúa a los “jóvenes universitarios”, cuya demanda de alquiler parece aumentar «sin cesar”. Igualmente, los vecinos son “de todo tipo” porque están o “a favor” o “en contra” de la prolongación. Creemos que ni los universitarios son una categoría incompatible con los okupantes ni todos los vecinos “a favor” o “en contra” lo están por los mismos motivos. Frente al significado hegemónico,  en la sociedad civil se cuecen otras contra-hegemonías, más de una, y hay que sacarlas también a la luz pública.

Lo haremos los miembros de Cabanyal Z que vayamos a la manifestación que convoca entre otros Salvem el Cabanyal. Y los que quieran unirse a nosotros. Para que en la “participación” y la “ciudadanía” se incluya también a los okupas o los inquilinos de rentas más bajas de toda etnia, pero también los que creen en un turismo responsable que no expulse a las clases más humildes no propietarias: que no gentrifique o aburguese el barrio.Para que se defienda también su derecho al disfrute de su patrimonio cultural y mediambiental, no sólo el de los que tienen intereses lucrativos en el Cabanyal. Apelamos a la sensibilidad moral de los propietarios (de casas y negocios) y a su solidaridad vecinal más allá de la falla, la cofradía, la comunidad de propietarios o la asociación empresarial. Si no, estaremos volviendo a una sociedad en que “ciudadano” será sólo el que alcance un cierto nivel de renta.

PD: Hace poco vi la película A propósito de Llewyn Davis y en ella el insulso Llewyn habla con Jeane, quien ha quedado embarazada y le desprecia por ello… Llewyn hace el intento de comenzar un discurso solemne y Jeane le interrumpe, furiosa:

– Hay dos clases de personas: las que dividen el mundo en dos clases de personas …

– .. ¡¡¡y los perdedores!!!

Los que no vivimos en el mundo bifido esperamos rellenar la alternativa que no dejó pronunciar su amante a Llewyn Davis…. ¡y no salir perdiendo!

Manu Garrido @garribatos
Manu Garrido @garribatos

el blog de la resistència cabanyalera

A %d blogueros les gusta esto: