Cabanyal V, de vampirs (Comunicat davant la criminalització d’espais al Cabanyal)

(abajo en castellano)

 

Des de Cabanyal Z, i davant de la incessant pluja de notícies, com la última de El Confidencial: «Okupación y cabreo vecinal: el Cabanyal no quiere convertirse en otro barrio de Gràcia», manifesten:

– El Samaruc no és un bar, és un centre social que porta prop de 15 anys al servei del barri (ha sigut centre de dones, espai de xarrades, projeccions, lloc de trobada…). No hi ha darrere de la seua activitat un ànim de lucre. Actualment s’utilitza com a punt de trobada de gent que col·labora, simpatitza i recolza Cabanyal Z, una sèrie pionera en gènere de barri, un projecte que investiga la ficció pel canvi social. Les activitats que es realitzen són respectuoses amb el veïnat i estan obertes a totes i a tots, com les estrenes i els rodatges.

– La sèrie Cabanyal Z pretén retratar per mitjà d’una ficció la resistència del barri, i ha comptat durant tot este temps amb el suport i col·laboració de molts veïns i col·lectius del barri (Salvem, La Fusteria, Associació de Veïns, Espai Veïnal, Cabanyal Horta, La Col·lectiva, Ateneu Llibertari Barraca, Brúfol, Millorem el Cabanyal, L’Escola del Cabanyal, a més del suport de persones individuals i diversos comerços).

– És una producció autogestionada, horitzontal i ha tingut sempre una finalitat molt clara, més enllà de la realització d’un projecte audiovisual d’entreteniment: denunciar el projecte urbanístic amb que l’anterior administració municipal pretenia destruir el barri. Els veïns van patir una invasió especulativa, en la sèrie resistixen la invasió zombi. I ara resistim a la gentrificació.

– En Cabanyal Z han col·laborat, durant els quasi 4 anys que es realitza, veïnes i veïns de tota condició i ideologia. No ha sigut mai un àmbit d’enfrontament, sinó tot el contrari. Ha servit de punt de trobada entorn d’una idea comuna: la defensa del barri.

– Denunciem, per tant, que la imatge que els mitjans de comunicació s’encaboten a crear -els okupes són simple i únicament una molèstia per als veïns, un obstacle per a la bona convivència- és falsa, esbiaixada i dictada directament per la policia i Plan Cabanyal-Canyamelar SA, sense contrastar amb altres veus.

– Es jutja al Samaruc per funcionar com un bar («donde los okupas se divierten»), però és una realitat esbiaixada i incompleta. No es diu que en el Samaruc es treballa desinteressadament per un projecte comú, que totes les aportacions dels col·laboradors van destinades a una pionera webserie de barri. Tampoc es diu que la gent, a més de a divertir-se, va al Samaruc perquè allí pot compaginar el gaudir d’activitats culturals amb estar recolzant un producte audiovisual de barri, que a més és un projecte comunitari realitzat des de baix.

– No entenem aquesta obstinació per convertir als “okupes polítics” en el principal problema del Cabanyal. La defensa a ultrança de la propietat privada i el facilitar que es produeixin els “lògics ajustos per apropar-se al valor real de mercat” poden ser necessitats peremptòries d’alguns veïns, no ho dubtem; però també és innegable que la majoria de la gent que viu en aquest barri té problemes més seriosos. Per exemple, el viure molt per sota del llindar de la pobresa.

– Pensem que comparar la situació del Cabanyal amb la de Gràcia respon simplement a la cerca d’un titular sensacionalista i interessat. No volem ni comentar la idiotesa de: «Durante el día apenas se dejan ver», a no ser que siga per ficcionar una nova sèrie de vampirs.

En resum, assistim atònits a la campanya que s’ha muntat per crear la imatge que espais com el Samaruc, la fusteria o altres espais col·lectius i moviments socials són un problema per al Cabanyal. Són espais oberts a veïns i veïnes que durant molts anys han col·laborat per arribar on no han pogut o no han volgut les institucions: crear teixit social i de barri des de baix.

Al Cabanyal hi ha espai per a totes i tots!

BannerWeb CZ


 

Desde Cabanyal Z, ante la incesante lluvia de noticias, como la última de El Confidencial: «Okupación y cabreo vecinal: el Cabanyal no quiere convertirse en otro barrio de Gràcia», manifestamos:

– El Samaruc no es un bar, es un centro social que lleva cerca de 15 al servicio del barrio (ha sido centro de mujeres, espacio de charlas, proyecciones, lugar de encuentro…). No hay detrás de su actividad un ánimo de lucro. Actualmente se recurre a él –todos los jueves se utiliza como punto de encuentro de gente que colabora con Cabanyal Z, simpatiza y apoya el proyecto de una serie pionera en género de barrio, un proyecto que investiga la ficción por el cambio social. La actividades que se realizan son respetuosas con el vecindario y están abiertas al disfrute de todas y todos, como los estrenos y los rodajes.

– La webserie Cabanyal Z pretende retratar mediante una ficción la resistencia del barrio, y ha contado durante todo este tiempo con el apoyo y colaboración de muchos vecinos y colectivos del barrio (Salvem, Fusteria, Asociación de Vecinos, Espai Veïnal, Cabanyal Horta, La Colectiva, Ateneu Llibertari Barraca, Brúfol, L’Escola del Cabanyal, además del apoyo de personas individuales y de diversos comercios).

– Es una producción autogestionada, horizontal y ha tenido siempre una finalidad muy clara, más allá de la realización de un proyecto audiovisual entretenido y de calidad: denunciar el proyecto urbanístico con el que la anterior administración municipal pretendía destruir el barrio. Los vecinos sufrieron una invasión especulativa, en la serie resisten la invasión zombi. Y ahora resistimos a la gentrificación.

– En Cabanyal Z han colaborado –a lo largo de los casi 4 años que se viene realizando- vecinas y vecinos de toda condición e ideología. No ha sido nunca un ámbito de enfrentamiento, sino todo lo contrario. De hecho, uno de sus principales logros, a nuestro entender, es que ha servido de punto de encuentro en torno a una idea común: la defensa del barrio.

– Denunciamos, por tanto, que la imagen que los medios de comunicación se empeñan en crear -l@s okupas son simple y únicamente una molestia para los vecinos, un obstáculo para la buena convivencia- es falsa y sesgada, dictada directamente por la policía local y la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar SA, sin contrastar con otras voces.

– Se juzga al Samaruc por funcionar como un bar (“el lugar donde los okupas se divierten”), pero es una realidad deformada e incompleta. No se dice que en el Samaruc trabaja desinteresadamente gente muy responsable por un proyecto común, que nadie se queda ni un euro, y que todas las aportaciones de los colaboradores van destinadas a una de las primeras webseries de barrio. Tampoco se dice que la gente, además de a divertirse, va al Samaruc porque allí puede compaginar el pasarlo bien disfrutando de actividades culturales con estar apoyando un producto audiovisual de barrio, que además es un proyecto comunitario realizado desde abajo.

– No entendemos ese empeño por convertir a los “okupas políticos” en el principal problema del Cabanyal. La defensa a ultranza de la propiedad privada y el facilitar que se produzcan los “lógicos ajustes para acercarse al valor real de mercado” pueden ser necesidades perentorias de algunos vecinos, no lo dudamos; pero también es innegable que la mayoría de la gente que vive en este barrio tiene problemas más serios. Por ejemplo, el vivir muy por debajo del umbral de la pobreza.

– Pensamos que la comparación del Cabanyal con los disturbios de Gràcia responde a la búsqueda de un titular sensacionalista e interesado. Ni siquiera queremos comentar la idiotez de: «Durante el día apenas se dejan ver», a no ser que sea para ficcionar una nueva serie de vampiros.

En resumen, asistimos atónitos a la campaña que se ha montado para crear la imagen de que espacios como el samaruc, la fusteria u otros espacios colectivos y movimientos sociales son un problema para el Cabanyal, porque es completamente falso. Son espacios abiertos a vecinos y vecinas que durante muchos años han colaborado para llegar donde no han podido o no han querido las instituciones: creando tejido social y de barrio desde abajo.

 

En el Cabanyal hay espacio para todxs!

 

BannerWeb CZ

http://www.levante-emv.com/valencia/2016/02/10/ayuntamiento-desalojara-okupas-necesidad-social/1377152.

http://www.levante-emv.com/valencia/2016/02/10/ayuntamiento-desalojara-okupas-necesidad-social/1377152.

http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/okupas-organizados-y-asesorados-juridicamente-en-cien-casas-del-cabanyal-oh12519106#.Ttt1elgbWORRM8T

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s